• 0
Tobias Gustavsson

Seminar med foredragsholder Tobias Gustavsson fra SWDI

Seminar med foredragsholder Tobias Gustavsson fra SWDI

NuffeHavet Hundesenter inviterer til Seminarhelg 5. – 7. februar 2016 med Tobias Gustavsson.
Vi er utrolig glade over å få besøk av Tobias Gustavsson fra Scandinavian Working Dog Institute til seminarhelg med foredrag om søk, språk, stress og lek.

Siste frist for påmelding er onsdag 3. februar klokken 1200
Seminar programoversikt.
* Fredag: Spesialsøk
* Lørdag: Lese hund
* Søndag: Stress, aktivitetsnivåer og den viktige leken.
Seminaret finner sted: Straume, Sotra
Seminaravgift.
* For hele helgen (anbefales) kr 2000,-

For enkelt dager:
* Fredag kr 500,-
* Lørdag kr 1200,-
* Søndag kr 1200,-

Påmelding for hele helgen. (Anbefales)

Informasjon
Påmeldingen er økonomisk bindende og seminaravgiften innbetales innen 5 januar 2016. Du er påmeldt kurset når du har fått bekreftelse pr e-post. Det vil være begrenset antall plasser.
Spesialsøk – Fredag 5. februar start kl 1800 – 2100.
Hundar har länge använts i människans tjänst för att hitta olika ämnen som luktar. Narkotikahundar, bombhundar, röthundar men även kantarellhundar är exempel på det som brukar kallas för specialsökhundar. Gemensamt för de olika hundtyperna är att träningen består av doftdiskriminering.

Hur går träningen till? Vad kan man förvänta sig att hundar kan klara av? Vilka olika steg består träningen av och vilka fallgropar finns det? Hur viktigt är det med renlighet i samband med förvaring, transport och hantering av dofter? Hur testar man vad specialsökhundar kan? Vad är det för skillnad på de olika urvalsbanor som finns och vad finns det för för- och nackdelar.

Påmelding spesialsøk.
Lese hund – heldags seminar Lørdag 6. februar kl 1000 – 1700.
Det finns stora skillnader mellan olika hundindivider, det kan nog alla som haft fler än en hund intyga. Hundar reagerar olika i samma situation trots att de utsätts för samma retningar. De har helt enkelt olika personligheter. Inlärningsprinciperna för hur djur lär sig är sedan länge relativt klarlagda. Likafullt kommer hundarnas personlighetstyper och personlighetsdrag att påverka hur väl våra olika metoder fungerar. Bara för att inlärningsprinciperna är de samma så innebär det inte att det inte finns olika metoder. Under den här dagen fokuserar vi på att träna upp vår förmåga att läsa och i viss mån tolka hundar för att lättare kunna anpassa träningen efter den individ vi har. Vi lär oss också att se om hunden är motiverad för uppgiften eller okoncentrerad på grund av fysiska och sociala faktorer i omgivningen. Forskning har visat att hundar har unika förmågor att förstå och tolka våra beteenden. Det vore nästan konstigt om 15000 års gemensam utveckling inte även gjort oss ganska duktiga på att förstå hundarna. Dessutom är det både roligt och spännande att observera och försöka förstå varför hundarna beter sig som de gör.

Exempel på innehåll: Socialitet – vad tycker hunden om främmande människor? Rädsla – hur kan rädslereaktioner se ut? Motivation och koncentrationHunden och föraren – Eventuella konflikter i samarbete och.

Påmelding lese hund.
Stress og aktivitetsnivåer – Søndag 7. februar kl 1000 – 1300.
Man hör ofta talas om att många hundproblem är stressrelaterade. Vad innebär det egentligen och stämmer det ens? Är stress och hög aktivitet samma sak? Finns det positiv stress? Under det här seminariet reder vi först ut begreppen och därefter går vi in på hur vi som hundförare kan arbeta med våra hundar för att förebygga stress och frustration. Vi diskuterar och provar också hur man kan arbeta för att hitta optimala aktivitetsnivåer för varje verksamhet. Varje hundindivid har sitt eget sätt att hantera konflikter och stressande situationer. Under seminariet diskuterar vi hur man kan avgöra vilken hundtyp man har och hur man bör tänka i vardag och träning med respektive hund. Exempelvis har hundar har olika stort behov av rutiner och ritualer. För en del hundar innebär ritualerna trygghet medan de för andra mest blir stressorer.

Den viktige leken – Søndag 7. februar kl 1400 – 1700.
Leken kan vara ett effektivt redskap i träningen och den är minst lika viktig i relationsskapandet mellan dig och din hund. En förutsättning är förstås att hunden faktiskt uppfattar leken som just lek. I lekarna berättar hunden massor om sig själv. Den visar vad den tycker om och vad den inte tycker om. Den visar tecken på hur den uppfattar relationen med dig och vad den tycker om platsen ni befinner er på och leksaken ni leker med. I lekarna har du som hundförare möjlighet att påverka viktiga faktorer som kan hjälpa dig både i träningen och i vardagen. Under det här föredraget tar vi bland annat upp följande frågor:
Hur kan jag påverka hundens förväntan och arousalnivå med hjälp av lekar? Hur påverkas relationen av lekarna? Är det farligt att låta hunden vinna kamplekar? Hur ser jag att hunden tycker leken är rolig? Varför leker egentligen hundar? Är lek mellan två hundar samma sak som lek mellan människa och hund? Hur kan jag utveckla leken med min hund? Hur kan jag använda lekar för att bli duktig på att läsa och förstå hundar? Hur kan jag öka intensiteten utan att det påverkar fokus och koncentration? Hur lär jag hunden att växla mellan hög och låg intensitet?

Påmelding stress, aktivitetsnivåer og lek.
Tobias Gustavsson, SWDI
Tobias Gustavsson är hundinstruktör med biologbakgrund och arbetar vid forskningsprojektet – Arbetande hundar, SLU på Grimsö Forskningsstation samt vid SWDI – Scandinavian Working Dog Institute. I projektet forskar man på användning, träning och utveckling av olika typer av arbetande hundar. Han har de senaste åren främst arbetat på uppdrag av myndigheter och organisationer med utbildning av professionella hundförare och instruktörer t ex polis och militär. Utöver det ansvarar han för planering, utbildning och utveckling av de statliga tjänstehundekipagen inom rovdjursförvaltningen i Sverige. Sedan 2011 utbildar han även tjänstehundekipagen i SNO (Norska statens rovdjursförvaltning). Han konsulteras även flitigt inom andra delar av hundtjänsten såsom spår- och specialsökprojekt både i Sverige och i andra länder. Tillsammans med kollegorna Jens Frank, Lars Fält och Jessica Åberg gav han 2011 ut boken ”Spårhunden och lukterna”. 2015 kom boken ut på engelska och har nu sålts i närmare 20 länder. Tobias tränar själv hundar dagligen i framför allt spår, specialsök och skydd. Han har för tillfället schäfer och malinois.

Tobias håller även ett stort antal föreläsningar och seminarier om hundar och hundars beteende för myndigheter, företag, organisationer och högskolor runt om i Europa varje år. (ex. Viltskadecenter, Miljödirektoratet, Statens Naturoppsyn, Stockholms Universitet, Högskolan i Falun, Svenska Jägareförbundet, Svenska Brukshundklubben, Norska räddningshundar, Svenska Kennelklubben, Försvarets Hundtjänstenhet, FEDICS Italienska räddningshundorganisationen, Fylkesmannen i Troms, Finnmark, Hedmark och Oppland, Polisen i Sverige, Norge och Danmark mfl)

Velkommen til seminar hos oss!
Nuffehavet Hundesenter.


Leave a Reply

De firbente

NuffeHavet Treningsenter


Hit Counter by http://yizhantech.com/